Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 367943

Dato: 19.03.2022

Kjære Regjering og Storting.

Det oppleves ikke riktig at hjemmene skal forlenges.