Høringssvar fra Gøran Jakobsen

Dato: 05.03.2022

Jeg er i mot alle disse forslagene.