Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137504

Dato: 05.03.2022

dette er ikke greit , det strider imot menneskets rett til å bestemme over eget liv å helse .

jeg finner meg ikke i at jeg som fritt menneske skal miste denne retten .

hilsen Berit Moe