Høringssvar fra Hanne Øistad

Dato: 20.03.2022

Jeg vil på det sterkeste motsette meg koronasertifikat og statens muligheter for å innskrenke våre menneskerettigheter og menneskeverd ved å kalle det smittevern. Det må forbli en menneskerett å bestemme over egen kropp. Grunnloven vår er bygget på dette prinsippet. Jeg vil aldri akseptere et sertifikat eller tvangsvaksinering under noen omstendigheter.