Høringssvar fra Ingrid Berg

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til en forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under dette. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, og bryter med Nürnberglovene og Helsinkideklarasjonen. Norske myndigheter har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. La oss få tilbake respekt for både Grunnloven og menneskerettighetene.

Nok er nok! Jeg sier et klart NEI!