Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 329024

Dato: 18.03.2022

Jeg er uenig i dette forslaget, fordi det begrenser menneskers frihet og rettigheter. Vaksinene har vist seg å ikke gi beskyttelse mot smitte eller alvorlig sykdom, heller det motsatte. Håndteringen av pandemien har ført til svekket tillit til myndighetene. Tiltakene har gjort mer skade enn gagn. De har splittet familier og venner, og hindret gamle i å se sine kjære. Jeg er imot at forskriftene forlenges til 2023.