Høringssvar fra Linn Schau

Dato: 07.03.2022

Forslaget må forkastes!!