Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211589

Dato: 11.03.2022

Dette er jeg helt imot. Det finnes ikke grunnlag for å forlenge fristen utover juli 2022. Hvorfor er det bare 3 uker svarfrist i et så viktig spørsmål? Vanligvis er det flere måneder. Uakseptabelt!!!