Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493918

Dato: 20.03.2022

I og med at det er slått fast at smittespredning ikke blir redusert med vaksine/vaksinepass må det bety at hensikten med vaksinepass er å beskytte uvaksinerte og/eller å redusere presset på helsevesenet.

Slik situasjonen har vært i Norge har helsevesenet ikke vært under press pga antall innlagte, men pga tiltakene som har blitt innført som følge av korona.

I de ca 2 årene vi har hatt korona har helsevesenet ikke fått økte ressureser for å takle slike situasjoner. Mer fokus/ressurser må legges på dette - slik at man er bedre posisjonert for å håndtere lignende situasjoner i framtida. Blant annet burde mer av ressursene som i den seinere tida har vært brukt til testing istedet blitt benyttet på å styrke helsevesenet. Da ville helsevesenet allerede vært bedre rustet, både nå og framover.

I forhold til å beskytte uvaksinerte "mot seg selv", er dette en tankegang som vil gi skremmende konsekvenser om man viderefører tankegangen på andre områder. Personer som feks røyker, drikker for mye eller på andre måter risikerer selvpåført behov for hjelp fra helsevenset må da også risikere å bli pålagt restriksjoner. Vi ender opp med et samfunn hvor diskriminering basert på personlige valg blir akseptert på et helt annet nivå enn i dag. Feks ved at arbeidsgiver kan diskrimere uvaksinerte ut fra eget skjønn/egen vurdering.

Totalt sett er de begrensinger som er foreslått lagt på uvaksinerte uforholdsmessige store og basert på alt for mye skjønn. Forslaget om videreføring må derfor forkastes.