Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 561139

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker ingen forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidemien.