Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 450420

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av dette.

Ja til frihet