Høringssvar fra Jonny Tustervatn

Dato: 08.03.2022

Jeg er totalt imot at coronapass innføres da det ikke er et smittehindrende tiltak. Vaksinering er frivillig i Norge og et slikt pass vil derfor virke som et segreringspass. Dessuten så strider det mot grunnloven å segrere folk utfra helse- og vaksinasjonsstatus.