Høringssvar fra Inger.synnovedatter@gmail.com

Dato: 10.03.2022

Vi har ingen pandemi lenger. Det er ikke demokratisk å la Norge og nordmenn være underlagt smittevernloven. Vi sier nei til å utvide koronahjemlene.