Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418117

Dato: 20.03.2022

Jeg er ikke enig!
Jeg synest at det er forkastelig det dere holder på med og tar sterk avstand fra det.