Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330846

Dato: 18.03.2022

Kan ikke se der er noe grunnlag for å forlenge disse drastiske forskriftene, dette er rett å slett bare for å mørne folk til å akseptere mindre rettigheter. Her skal tydligvis ID 2020 presses igjennom.