Høringssvar fra Kjell Thomassen

Dato: 20.03.2022

Det fremstår som uforståelig at regjeringen velger ånnføre et lovverk som de fleste diktatorer ville misunner oss. At en regjering i et demokratisk samfunn innfører lovverk som fratar oss de mest grunnleggende menneskerettigheter er en stor skam.
dere som behandler dette lovverk er like skyldig og like udemokratisk som forslagsstiller.
Min valg stemme vil gå til et hvert parti som lover å forfølge de ansvarlige. Og jeg vil bruke av min tid å støtte et slikt utspill. Mitt største håp er at de ansvarlige straffes.