Høringssvar fra Jane

Dato: 10.03.2022

Jeg ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjelmer i smittevernloven og helsehelbredsloven for håndtering av korona pandemien må forkastes. Det er flere alvorlige bivirkninger blandt fullvaksinerte og ikke fullvaksinerte, og vi ønsker ikke flere boosterdoser som ikke beskytter mot de ulike mutasjoner - men som istedenfor kan gi andre helseplager/ dødelig utfall.