Høringssvar fra John Inge Bjerkelund

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av koronatiltakene. Det er ikke noe behov for det, og det fører til segregering av samfunnet.