Høringssvar fra Hilde Aalling Syvertsen

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette, og for frihet og vern av menneskerettigheter. Jeg mener det må våre full frihet for alle mennesker til å velge om de vil ta en medisin eller ikke. Medisiner har alltid en eller annen form for bivirkning. Det må være opp til hver enkelt å vurdere risikoen i forhold til sin egen kropp og helse. Det må ikke være noen form for straff eller eksludering i samfunnet på bakgrunn av om den enkelte velger å ta en medisin eller ikke. Vi må ha et samfunn der alle respekrerer hverandres valg i dette spørsmålet.