Høringssvar fra Arne Olav Sørensen

Dato: 20.03.2022

Den kriminelle behandlingen/gjennomføringen av vedtak MÅ!!!! Stanses umiddelbart!!!