Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121722

Dato: 08.03.2022

Nå må dere gi dere! Forslaget bør kastes i boss!

Nei til høringsforslaget.

Nei til koronasertifikat.

Nei til alle koronatiltak.

Nei til alle lover ifm pandemihåndteringen.

Den utvidede maktene regjeringen har tilegnet seg ila de to siste årene må ta slutt. Smittevernstaten misbrukes for å følge en egen agenda og tilrøve seg makt over folket som ingen har rett til.

Smitteverntiltakene har negativ effekt. Det har vist seg å være større dødlighet etter vaksinering enn det var før. Vi har ekstrem lav dødlighet av covid her i landet.

Derimot er det mange negative effekter av smittevernstiltak og vedr lover og regler, som f.eks at bedrifter går konkurs, folkehelsen er dårligere enn noen gang, psykiske problemer, særlig blandt unge tårner seg opp, folk splittes i samfunnet når der ikke er rom eller vilje fra media eller politikere å ta en skikkelig debatt eller åpenhet rundt hva dere politikere egentlig ønsker, og hvem dere følger. Da mener jeg hvor kommer ordrene og forslagene fra. Det er EU og deres globalsiter som pusher dette på vanlige frie mennesker.

Bivirkningene etter koronavaksinasjoner er omfattende og kan være til større skade enn selve viruset.

Virus har alltid eksistert, og vi må venne oss til å leve med det.

Ved forlengelse av smittevernlover og vedr tiltak begrenses menneskets frihet. Det er feil. Vi er født frie, og så lenge der ikke er ekstrem overdødlighet eller sykdom fra covid-19 så er det heller ingen grunn for å videreføre midlertidige lover og regler, som vi Vet kommer for å bli.

Vi vil få våre grunnlovsfestede og Menneskerettighets festede rettigheter tilbake. Retten til å bestemme over sin egen kropp og helse og våre barns kropp og helse uten restriksjoner, retten til fri ferdsel, retten til å gå på arbeid, skole, barnehage, universitet, holde forretning åpen, puste fritt, medisinsk frihet, mm.

Dere øsker å innskrenke vår frihet og dere kommer til å skylde på helsevesenet. Det helsevesenet dere har redusert og gjort mer sårbart. Og det helsevesenet som dere ikke har oppgradert igjen under pandemien.

Vi betaler for helsevesenet, men nå kommer dere til å forsøke å presse oss til å godta vaksinepass og forlengete lover, og innskrenkede frihet og rettigheter basert på et presset helsevesen, eller med de eldre og sårbare som argument.

Men alle mennesker er sårbare, hele pandemihåndteringen har såret flere og mer enn selve viruset.

Dette må ta slutt.