Høringssvar fra Karina Fürst

Dato: 21.03.2022

Jeg er helt imot forslaget fordi det strive helt imot grrunnloven. Dette MÅ ALDRI skje