Høringssvar fra anita stende

Dato: 19.03.2022

Nei, Nei og atter Nei. Det er fullstendig nok galskap nå !