Høringssvar fra Magne Helstad

Dato: 21.03.2022

Ingen flere meningsløse og inngripende tiltak og tvang som bryter med menneskerettigheter og Grunnlov. Barn og unge lider under tiltak og vil bli preget av dette i lang tid fremover. Det er meningsløst å stenge hele eller deler av samfunnet for et influensalignende virus som ikke utgjør noen trussel for flertallet av befolkningen. Myndighetene må la være å være fryktspredere og heller opplyse om viktigheten av vitaminer og mineraler som kan styrke immunforsvaret.