Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 298035

Dato: 17.03.2022

En midlertidig utvidelse av regjeringens makt til å begrense menneskers frihet, må kun tillates i meget spesielle tilfeller. Det er uhørt å forlenge en midlertidig tillatelse som allerede har vært gyldig i ca 2 år - og uten at landet i dag står overfor en farlig sykdom. Man kan ikke anta at sykdommer med høy dødlighet vil ramme landet til høsten. Utvidelse av en allerede langvarig "unntaksregel", står i fare for å kunne bli snikinnføringing av permanent endring av forskriften. Frarøvelse av menneskers frihet er svært alvorlig og det foreligger allerede bevis for at mange mennesker har utviklet angst og andre psykiske problemer som konsekvens av myndighetenes maktutøvelse. Jeg er sterkt i mot en videre - midlertidig - forskriftsendring.