Høringssvar fra Jeanett Heimdal

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettighetene. Jeg er for frihet og suverenitet. Nei til dette forslaget.