Høringssvar fra Erik

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.