Høringssvar fra Per E. Kosther

Dato: 17.03.2022

Covid-19 er ingen dødelig sykdom for majoriteten av det norske folk under 1% sjanse for død og alvorlig sykdom. Derfor er jeg sterk motstander av å sette Den Norske grunnloven til side på et så svakt helsesefaglig grunnlag og videreføre restriksjoner og korona pass. Segregering og tvang til medisinsk behandling skaper dyp mistillit og politikerforakt i Norge. Stopp galskapen med å ødelegge folkehelsen og detaljkontrollere våre liv!