Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348839

Dato: 19.03.2022

Eg samtykker ikke til d her altså NEI.