Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 403720

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.