Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 214626

Dato: 12.03.2022

Eit klart NEI til forlengelsen av "smittevernstaten".