Høringssvar fra Frode G. Hansen

Dato: 10.03.2022

Jeg motsetter meg dette og sier NEI til forslaget!