Høringssvar fra Bjørn Morten Groven

Dato: 20.03.2022

Vil ikke ha dette. Inngripende. Udokumentert.