Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146716

Dato: 09.03.2022

Nå må dere slutte å tulle!!

Jeg ønsker å fortsatt bo i et demokrati med tilhørende inntakt grunnlov, ytrimgsfrihet og menneskerettigheter..

INGEN tvangsvaksinering eller vaksinepass! Verken midlertidig eller permanent.