Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 492629

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget.