Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 443282

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette,

Og for frihet og vern av menneskerettigheter.