Høringssvar fra Ellen Frick

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler. Disse skal fjernes nå!