Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105240

Dato: 08.03.2022

Jeg er imot tvangsvaksinering og korona- eller andre sertifikater som skal begrense et eller annet! Jeg er imot hele denne galskapen. La loven være som den har vært og er. Folket vil neste gang ikke akseptere oppdiktede plandemier. Eventuelle fremtidige tiltak må være tilpasset hver enkelt situasjon og bare hvis dette skulle være helt strengt nødvendig. Dere politikere må ikke bare kopiere alt helt blindt fra andre steder. Snu før det er altfor sent.