Høringssvar fra Liv Karin Brandvold

Dato: 20.03.2022

Svar til høringsnotat om forlengelse av midlertidige forskrifteshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidimien.

Konklusjon: NEI til forlengelse av smittevernloven og helseberedskapsloven.

Ved forlengelse av disse hjemlene risikerer

befolkningen tvangsvaksinering, tvang mot bevegelsesfrihet, generelt tvang mot ytringsfrihet etc. Dette strider mot grunnloven, menneskerettighetene og Nuerenbergkodeksen. Iflg FHI er det ingen pandemi lenger. Hvorfor skal disse hjemlene forlenges ? Svar: Kontroll av befolkningen.

Derfor: NEI til forlengelse av hjemlene av smittevernloven og helseberedskapsloven.