Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285455

Dato: 05.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona pandemien

Når horder av medisinsk faglige eksperter mener regjeringens pandemi håndtering er på ville veier burde dere bøye dere i støvet!