Høringssvar fra Birger Lindhjem

Dato: 20.03.2022

Jeg er mot en forlengelse av hjemlene av smittevern tiltakene.

Tiltakene er ikke forankret i sannferdig og seriøs forskning og debatt.

Man latterliggjør og stempler enhver som stiller spørsmål om håndteringen og ser bort fra alle som ber om at myndighetene stopper, tenker og handler rasjonelt.

Regjeringen(e), FHI og helsedirektoratet har fremvist en manglende åpenhet og ærlighet i håndteringen hittil.

Folk og folkegrupper straffes og behandles urettferdig og uforholdsmessig for brudd på hjemlene og forskrifter. Man setter også grupper opp mot hverandre i samfunnet og fyrer oppunder holdninger om utstøtelse og forskjellsbehandling.

Desverre har myndighetene bidratt til å ødelegge spesielt unge og eldres liv og livskvalitet. Dette kan ikke fortsette!

Dagens håndtering er et brudd på menneske rettighetene og bryter og med vår grunnlov vedrørende bevegelses frihet.