Høringssvar fra Bent Peter Willard

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!

Dette er grunnlovsstridig og bryter mot menneskerettighetene, bryter mot retten til medisinsk frihet og de etiske og moralske normer vårt demokrati er bygget på.

I tillegg vil jeg nevne at jeg synes det er urimelig korte svarfrister på disse viktige sakene. Det virker som dere håper at folk flest ikke får med seg disse sakene midt i en mediestorm som nå utelukkende handler om krigen i Ukraina, høye strøm og drivstoffpriser.

Alt er jo nesten glemt nå med det derre Coronagreiene tenker dere og slenger inn noen forslag som det absolutt ikke finnes noen grunner for å forlenge.

Det er på tide at også dere selv innser at de fleste tiltakene myndighetene har satt i gang de to siste årene har hatt ingen eller liten effekt. Tiltakene kan ha gjort mer skade enn gavn. Nå er det på tide at samfunnet normaliseres fullstendig.

Nei takk til flere av disse forslagene!