Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128126

Dato: 08.03.2022

Det er utrolig at våre største regjeringer i Norge, kun tenker på hva EU mener og de andre korrupte "helseorganisasjoner" de samarbeider med. Er det for mye forlangt å kunne forvente at Norges politikere, som tross alt kun er vanlige norske medborgere som alle oss andre, må jobbe for hva som er best for Norges befolkning? Hvorfor skal de ha så stor makt til å ta slike alvorlige beslutninger basert på en politikk Norge ikke er tjent med?

Mange forstår heldigvis nå at dette aldri har dreid seg om helse. Dette dreier seg om å lure inn et lovverk som gjør at myndighetene vil ha enda mer makt enn de viste nå, til å ha mer kontroll over oss senere. La mennesker ha frihet til å bestemme over sitt eget liv og helse så langt det er mulig. Det er ingen menneskeliv som er mer betydningsfullt eller viktig, basert på hvilken tittel vi har eller hvor mye penger vi tjener. Det er det en rettsstat skal hjelpe oss med. Beskytte alle. Det har fungert i alle år. På lik linje mer at vi har blitt syke i alle år. Derfor har vi et immunforsvar og medisiner. Ingen skal påtvinges til å gjøre noe mot sin vilje når det gjelder egen helse eller påtvinges et lovverk som tar fra oss denne friheten. Jeg er direkte skremt over Norges myndigheter. Er det absolutt ingen som tenker på hvor viktig demokrati og frihet er lenger? Er det ingen som bryr seg om offentlige debatter, for og imot lenger? Artikler i avisene også, for og imot. Alle har rett på å få informasjon og deretter kan vi ta en beslutning. Vi trenger ingen myndigheter til å ta avgjørelser for oss. Vi vil ikke umyndiggjøres!!! Hvis ikke hovedmedia kan dekke alle sider av en sak og spesielt så viktig sak som hele denne parodien har vært med denne såkalte skremsels pandemien, hva nytte gjør de? Dette har vært en pandemi på ubrukelige tester som viser positivt uansett hvilken infeksjon du har, men viser den positivt.. så har du Covid. Latterlig! Ja, du har antakelig en infeksjon, men mulig kun en vanlig forkjølelse eller infuensa som vi har hatt i alle år. Vi må da tåle å være syke? Men vi skal ikke tåle å bli syke fordi vi ble presset (frivillig tvang) til å injisere kroppene våres.

Hoved mediene i Norge og resten av verden må bygges opp igjen og de kan ikke alle ha en eier som gjør at vi får denne ensidig informasjonen. Ikke nok med det, men alle som våger å si noe imot hovedmedia og deres "sjefer", blir sensurert og de som sensurerer, gjemmer seg bak denne såkalte smitteloven eller andre nødshjemler. Det er fullstendig galskap og må få en slutt! Alt for mye korrupsjon i verden idag! Det hjelper ikke å tjene mye penger hvis prisen er at vi alle blir syke og/eller dør.

NEI til mer forlengelse av denne galskapen og JA til vanlig rettsstat!