Høringssvar fra Hans J. Halvorsen

Dato: 17.03.2022

Nei, vi ønsker ikke at midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven & helseberedskapsloven for håndtering av "koronapandemien" skal forlenges.

JA til frihet over egen kropp, og NEI til tvang under et detaljestyrt tyrrani.