Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 273247

Dato: 16.03.2022

Jeg sier nei til dette høringsforslaget.