Høringssvar fra Grace Eboué

Dato: 19.03.2022

Ingen skal utsettes for tvang! Det strider mot de Europeiske Menneskerettighetene og strider mot FN-konvensjonen og Nurnberg-kodeksen.

Synes hele forslaget er forkastelig.

Dette forslaget er fullstendig uforståelig for mitt vedkommende.

Innstilling: Høringsforslaget Forkastes i sin helhet!!!