Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 328437

Dato: 18.03.2022

NEI TAKK til segregering og diskriminering.