Høringssvar fra Maxim Andreessen

Dato: 18.03.2022

Hjemlene skal IKKE forlenges!!!