Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 560127

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.