Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 509275

Dato: 06.03.2022

Nei til forlengelse av smitteverns loven

Nei til korona pass